dr n.med. Mateusz Dymek

mężczyzna

chirurg szczękowo-twarzowy implantolog Rzeszów

Zawód lekarza z pasją wykonuje od 20 lat. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej odbywał w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala im. F. Chopina w Rzeszowie. W trakcie specjalizacji uczestniczył w licznych stażach zagranicznych, m.in. w ramach fellowship w Klinice w Medizinische Hochshuhe Hannover. Ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim zaowocowały obroną pracy doktorskiej w 2021r. W latach 2015 do 2022 adiunkt na Uniwersytecie Rzeszowskim w Katedrze Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Autor licznych publikacji w literaturze polskiej i międzynarodowej. Ceniony jako szkoleniowiec, prowadzi liczne szkolenia dla lekarzy, zapraszany jako wykładowca na konferencjach krajowych i zagranicznych, a także jako profesor w międzynarodowej szkole Athenea Dental Institute. Członek prestiżowych towarzystw: European Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Polskie Towarzystwo Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, European Association of Dental Implantology, ITI (International Team for Implantology).

Specjalizuje się w implantologii stomatologicznej oraz chirurgii twarzy. Połączenie wiedzy z zakresu stomatologii i chirurgii plastycznej pozwala na leczenie chirurgiczne wad twarzy o typie progenii bądź retrogenii. Specjalnością są zaawansowane techniki implantologiczne, operacje w zakresie chirurgii kostnej jak również operacje plastyczne w zakresie twarzy. Jako jeden z niewielu chirurgów w kraju wykonuje zabiegi z użyciem implantów zygomatycznych, indywidualnych implantów podokostnowych.